top of page

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1. Tekijänoikeus ja lisenssit: Kingstork Beach Resortin verkkosivustolla oleva materiaali, mukaan lukien tavaramerkit ja tekijänoikeudella suojattu sisältö, on suojattu kansainvälisten lakien mukaisesti. Kingstork Beach Resort ja sen tytäryhtiöt tai kolmannen osapuolen lisenssinantajat omistavat tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Sivuston sisällön jäljentäminen, muokkaaminen tai uudelleenjulkaiseminen on ehdottomasti kielletty. Muiden sivustolla mainittujen yritysten tavaramerkit kuuluvat vastaaville omistajilleen.

 

2. Sivuston käyttö: Kingstork Beach Resort ei valvo tai tue Internetissä olevia tietoja, tuotteita tai palveluita, lukuun ottamatta niitä, jotka on selvästi tunnistettu lomakeskuksen tarjoamiksi. Kaikki sivuston tai Internetin kautta tarjotut tiedot, tuotteet tai palvelut ovat yleensä kolmansien osapuolien toimittamia, jotka eivät ole sidoksissa Kingstork Beach Resortiin. Lomakeskus ei voi taata, että sivustolta ladattavissa tiedostoissa ei ole viruksia tai muita haitallisia osia. Olet vastuussa tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta tietojesi suojaamiseksi. Kingstork Beach Resort ei tue tai ota vastuuta sen sivustolta linkitettyjen ulkoisten verkkosivustojen sisällöstä tai käytöstä.

 

3. Korvaus: Sitoudut korvaamaan ja pitämään Kingstork Beach Resortin, sen virkailijoiden, työntekijöiden, agenttien, lisenssinantajien, tavarantoimittajien ja kolmannen osapuolen tiedon tarjoajien vahingot kaikista menetyksistä, kuluista, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat tämän sopimuksen rikkomisesta tai palvelun käyttöön liittyvästä laittomasta toiminnasta.

 

4. Kolmannen osapuolen oikeudet: Palvelun käyttöä ja korvauksia koskevat määräykset on tarkoitettu hyödyttäväksi Kingstork Beach Resortia, sen virkamiehiä, työntekijöitä, edustajia, lisensoijia, tavarantoimittajia ja kolmansien osapuolien tiedontarjoajia. Näillä tahoilla on oikeus panna nämä määräykset täytäntöön suoraan sinua vastaan.

 

5. Irtisanominen: Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä. Tekijänoikeuksia, palvelun käyttöä, korvauksia, kolmannen osapuolen oikeuksia ja sekalaista koskevat määräykset ovat kuitenkin voimassa tämän Sopimuksen päättyessä.

 

6. Sekalaista: Kaikki tähän sopimukseen liittyvät oikeudelliset toimet tai menettelyt pannaan vireille yksinomaan Intian toimivaltaisen lainkäyttöalueen liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimessa. Kaikki vaatimukset tai kanteen perusteet on esitettävä vuoden kuluessa kanteen tai kanteen syntymisestä. Kingstork Beach Resortin laiminlyöntiä tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa ei pidetä sen oikeuksista luopumisena. Lomakeskus voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, pidätetään.

bottom of page